EN ÇOK OKUNANLAR

SON YORUMLAR

MMK MALZEMELERDE KULLANILAN TAKVİYE MALZEMELERİ

MMK MALZEMELERDE KULLANILAN TAKVİYE MALZEMELERİ

MMK malzemeler üretilirken, takviye elemanının seçimi, üretim tekniği, üretim esnasında takviye elemanının matris tarafından ıslatılabilmesi, takviye elemanlarının yapısal özellikleri, kompozit malzemenin fiziksel ve mekanik özelliklerini belirler. Bu nedenle takviye elemanının doğru seçilmesi ve özelliklerinin iyi bilinmesi gerekir.

 

Kullanım yerine bağlı olmakla birlikte MMK malzemelerde, genel olarak takviye elemanından beklenen temel özellikler şunlardır:


          Yüksek elastik modül

          Yüksek dayanım,

          Düşük yoğunluk,

          Matris ile kimyasal uyumluluk,

          Üretim kolaylığı,

          Yüksek sıcaklıkta dayanımını muhafaza etmesi,

          Ekonomik olması.

 

 

Metal matrisli kompozit malzemelerde en çok kullanılan takviye elemanları Al2O3, SiC, Bor, TiC ve Karbondur.

 

Doğada bir çok seramik parçacık halinde bulunduğundan, bunlar partikül takviyeli kompozitler için geniş bir aralıkta takviye potansiyeline sahiptir. Partikül takviyeli kompozitlerin avantajları şunlardır :

 

          Sürekli veya kısa fiberlilere göre, partikül takviyeli kompozitler daha ucuzdurlar.

          Toz metalurjisi ve döküm gibi üretim teknikleri ve bunu takiben haddeleme, dövme ekstrüzyon gibi geleneksel ikincil işlemler uygulanabilir.

          İzotropik özellikler gösterirler.

          Rijitlikleri ve aşınma dayanımları iyidir.

 

 

Uygulamalarda mukavemetin yüksek olması gerektiği durumlarda, kısa fiberler veya whisker katkılı kompozit malzemeler kullanılır. Rijitlik ve mukavemetin en kombinasyonunu ise sürekli fiber katkılı metal matrisli kompozitler verir. Ancak bu malzemeler anizotropik özelliklere ve en önemlisi de yüksek maliyete sahiptirler. Metal matrislerde kullanılan en pahalı takviye elemanı ise Bordur. Ardından sırasıyla SiC, Karbon ve Al2O3 gelmektedir.


Silisyum Karbür ( SiC )

 

 

Metal matrisli kompozit malzemelerde kullanılan diğer bir seramik takviye elemanı SiC’dür. SiC kovalent bağlı bir malzeme olup bu özellik, SiC fibere yüksek elastiklik modülü kazandırmaktadır.

 

SiC fiberler genel olarak Karbon veya Tungsten altlık üzerine CVD yöntemi ile kaplanılarak üretilirler. Yaklaşık 1400°C civarında maksimum kullanım sıcaklığına sahiptirler.

 

SiC’ün partikül ve whisker türleri de üretilmektedir. Partikül ve whisker tipinde SiC takviyeleri ile üretilen MMK malzemelere, ekstrüzyon, haddeleme gibi plastik şekil verme işlemleri yapılabilmesi de önemli bir avantaj teşkil eder.

 

SiC’ün en önemli avantajı, maruz kaldığı yüksek sıcaklık şartları altında rijitlik ve mukavemet özelliklerini muhafaza edebilmesidir.

 

Oksidasyon direnci yüksek olması ve ergimiş Alüminyum içindeki etkisi Bor fiberlerden daha iyi olması yanında SiC, Bor fiberlerden daha ekonomiktir.

 

Ayrıca SiC fiberlerin termal genleşme katsayısı da Alümina ile kıyaslandığında daha düşüktür.

 

 

Karbon

 

 

1950’lı yılların ikinci yarısından itibaren kullanılmaya başlamış olan karbon fiberlerin yoğunluğu düşük, çekme dayanımı ve elastiklik modülü yüksektir. Bu da spesifik dayanım ve spesifik modül değerlerinin çok yüksek olması anlamına gelmektedir.

 

Yüksek sıcaklıklara dayanabilen karbon fiberlerin özellikleri, üretimindeki son işlemin sıcaklığına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Karbon fiberlerde ham madde olarak Poli-Akro-Nitril (PAN), Selüloz (Rayon) ve Zift (Pitch) kullanılır.


 

Isıl genleşme katsayısı oldukça düşük olan karbon fiberler, yaklaşık 1500 °C ‘ye kadar mekanik özelliklerini korurlar. 2000°C’den sonra karbon fiberlerde sürünme başlar.

 

Karbon fiberler azot atmosferinde kararlı olmasına rağmen 450°C üzerinde havada artan oranda oksitlenirler. Oldukça fazla türde karbon fiber olduğu göz önüne alınırsa, değişik fiber tiplerine bağlı olarak oksidasyona uğrama oranının da farklılık gösterdiği söylenebilir. SiC ve B4C kaplamalar karbon fiberlerin oksidasyona karşı direncini arttırmaktadır.

 

 

Alümina ( Al2O3 )

 

 

Metal matrisli kompozitlerde ana hedef, düşük yoğunluklu ve yüksek dayanımlı malzemeler elde etmektir. Bu özellikler genelde yapı içine katılan seramik faz ile sağlanır. Alüminanın sahip olduğu yüksek sıcaklık dayanımı, yüksek modül ve rijitlik, takviye elemanı olarak kullanılmasının en önemli nedenlerindendir .

 

Alüminanın takviye elemanı olarak en yaygın kullanıldığı matris malzemeleri Alüminyum ve alaşımlarıdır.

Al2O3, SiC ile karşılaştırıldığında daha düşük modül ve dayanıma, daha yüksek yoğunluğa sahiptir. Fakat Al2O3 maliyet açısından, SiC’e göre daha avantajlıdır

 

 

Titanyum Karbür ( TiC )

 

 

TiC, yüksek sıcaklıkta mekanik özelliklerini muhafaza edebilmesi nedeniyle kompozit malzemelerde takviye elemanı olarak kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklık uygulamalarında, yüksek modül, yüksek mukavemet ve iyi sürünme dayanımı gibi özelliklerini koruyan TiC’ün, diğer takviye malzemelerine göre en büyük dezavantajı yoğunluğunun fazla olmasıdır (ρ= 4.93 gr/cm3). Bu özelliği, TiC takviye malzemesinin yaygın olarak kullanımını engellemiştir.


Titanyum ve nikel bazlı alaşımlarda, TiC partikül takviyesi yapılması ile kullanım sıcaklığı 1100°C’nin üzerine kadar çıkarılmıştır. Ayrıca Alüminyum matris, TiC partiküller ile takviye edilerek, piston ve biyel kolları imal edilmiştir. Bu şekilde aşınmaya karşı dayanımın arttığı belirlenmiştir.

 

 

Bor

 

 

Bor fiberler, Borun genelde Kimyasal Buhar Biriktirme (CVD) yöntemi ile Karbon veya Tungsten altlık (çekirdek) üzerine kaplanması ile üretilir. Üretim aşamasında Bor fiberin, Al ve Ti gibi metallerle hızla reaksiyona girmesi ve Tungsten tel ile bor kaplama sırasında reaksiyon oluşması, Borun dış yüzeyine yakın yerde eksenine dik şekilde basma gerilmeleri oluşmasına neden olur. Bu da bor fiberi kırılgan yapar. Bunu önlemek için borun üzerine CVD metoduyla SiC veya B4C kaplanır ve kaplama kalınlığı 25-45 μm kadardır.

 

Uygulanan ısıl işlem ile hibrid yapı üzerindeki kalıntı gerilmeler giderilir. Fiberin dayanımını azaltacak aşırı tane büyümesini önlemek için, sıcaklık dikkatlice kontrol edilmelidir. Bor fiberler çok yüksek elastiklik modülü değerine sahiptir, fakat oldukça pahalıdırlar.


Kaynak : 

Doç. Dr. Adem ONAT Sakarya 2015

DİĞER BLOGLAR

YORUMLAR

    Henüz Yorum yazılmamış.İlk yorum bırakan sen ol..!

BİR YORUM YAZ

Canlı Destek Scroll